တႏုိင္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပံုမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀းက်င္းပ

 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ တႏိုင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အပတ္စဥ္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၁၁)ရက္ ေန႔လည္ (၂) နာရီခြဲအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆိုင္းလမွ ဇူလိုင္လ (၁၆) ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀း ဆပ္ေကာ္မတီအလုိက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဇူလိုင္ (၁၅) ရက္ေန႔ အၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပသြားရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီအလိုက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆုိင္းလ၊ ခရိုင္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေကဆမ္ေအာင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဘာမ္ေဆာင္၊ ဦးသန္းေမာင္၊ ဦးလဂ်ာ၊ ဦးေအာင္လင္း၊ ဦးေဇာ္ ေအာင္၊ ဦးေဇာ္ပိုင္၊ ဦးျမင့္ကို၊ ဦးငြားဆီး၊ ေဒၚဂ်ာေအာင္ တို႔ တင္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


Leave a Reply