ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ (၂ဝ၁၆)ခုႏွစ္ မုိးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ရံုး (၂ဝ၁၆) ခုႏွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ (ဇူလိုင္လ ၁၂ရက္ေန႔) နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ရံုးဝင္းအတြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

အဆိုပါ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဌာနႀကီးမွဴးႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႔နယ္၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္တို႔မွ ျပည္ေထာင္စု ႀကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမ်ား ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရံုးဝန္ထမ္း မိသားစုမ်ား၊ စုစုေပါင္း အင္အား (၂၅ဝ) ေက်ာ္တို႔မွ စုေပါင္း၍ ကြ်န္းပင္ (၂၇၆) ပင္၊ ခေရပင္ (၉ဝ)ပင္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ျဖဴ (ေဆးကုလားမ) ပင္ (၁၉ဝ)ပင္တို႔အား အိုးစည္၊ ဒိုးပတ္ဝုိင္းတို႔ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

_DSC9792 _DSC9754


Leave a Reply