ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ လမ္းညႊန္မွာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာလွ်င္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ယံုၾကည္မႈျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈအတိုင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ စည္း႐ံုး ေရးစြမ္းရည္မွာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားသည္။

Bahan2

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ႐ံုး၌ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီကက်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာရင္ ပါတီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို သိထားဖို႔လိုပါ တယ္။ ပါတီဟာ ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီဝင္မရွိရင္ ပါတီ ဟာလည္း ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီဝင္ေတြက ပါတီကခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြဟာ ျပည္သူေတြအက်ဳိးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ ဝင္ေရာက္လာသူ ေတြျဖစ္တယ္။ ယံုၾကည္မႈမရွိရင္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ဆံုး႐ံႈးပါတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဥကၠ႒က ”ယံုၾကည္မႈ၊ ယံုၾကည္တဲ့အတိုင္း လိုက္လုပ္ျခင္းဟာ ခံယူခ်က္ျဖစ္တယ္။ တတိယအေရးႀကီးတာကေတာ့ စည္း႐ံုးေရးျဖစ္တယ္။ စည္း႐ံုးေရးက မိမိတို႔ယံုၾကည္သလို အျခားသူေတြ ယံုၾကည္ေအာင္ မိမိတို႔နဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ ပါတီဝင္တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးကလည္း အရည္အခ်င္း မတူႏိုင္ပါဘူး။ အရည္အခ်င္းတူသူေတြကို ယံုၾကည္မႈနဲ႔ စုစည္းထားပါတယ္။ မိမိတို႔အရည္အခ်င္းအလိုက္ စုစည္းၿပီး ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပါတီရွင္သန္ခိုင္မာ ေရးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး စုစည္းညီၫြတ္ၾကဖို႔ လိုတယ္။ ဂိုဏ္းဂဏဖြဲ႔ျခင္းေတြကို ေရွာင္ရွား ဖို႔လိုတယ္။ အားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုးညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္း၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဝင္း ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္သစ္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ကာ ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒က လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယူဒီေန၊ ျမင့္ဦး


Leave a Reply