နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔တြင္ စံုညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ လိြဳင္လင္ခရိုင္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္ မြန္းလြဲ (၂) နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရး အခမ္းအနားက်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပုိင္း)လြိဳင္လင္ခ႐ုိင္ တာဝန္ခံ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစုိင္းေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚနန္းစံႏြမ္း၊ ေဒၚနန္းဝါဝါေထြး၊ လြိဳင္လင္ခ႐ုိင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းၿငိမ္းႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔မိၿမိဳ႔ဖမ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၇၅) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ သဘာပတိႏွင့္ သဘာပတိအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေနရာယူၾကၿပီး သဘာပတိက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီတြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခင္သိန္းဝင္းက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစုိင္းေဇာ္ေဇာ္က ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားကို အစီအစဥ္အတုိင္း က်င္းပရာ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အတြင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးတုိ႔က တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးတုိ႔ကို လွ်ဳိ႕ ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရး အခမ္းအနားတြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစုိင္းဝင္းထြန္းကို လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚနန္းစိန္ၫြန္႔ႏြယ္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္တုိ႔အား အသီးသီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵျပဳ ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး သဘာပတိက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းၿငိမ္းႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအးၾကဴတုိ႔က တာဝန္ေပးအပ္လႊာေပးအပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိင္းဝင္းထြန္းက လက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက သဘာပတိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိျပဳက်မ္းက်ိန္လႊာကိုဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိင္းဝင္းထြန္း က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား ၿပီး သဘာပတိကနိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။


Leave a Reply