ရဲ ပစ္ခတ္၍ လူမည္းႏွစ္ဦး ေသဆုံးမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

US-police

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မင္နီဆိုးတားႏွင့္ လူစီယားနားျပည္နယ္တို႔၌ ရဲပစ္ခတ္၍ လူမည္းႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။

လူစီယားနားရွိ ဘတ္တြန္လမ္းေပၚတြင္ လက္နက္ကိုင္ New Black Panther Party အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ရဲတို႔ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကသလို မင္နီဆိုးတားျပည္နယ္တြင္ လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ရွိသည္။

လူဒါဇင္မ်ားစြာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း လူစုလူေဝးအမ်ားစုက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဒဲလ္လက္စ္ၿမိဳ႕အေျခအေနက တင္းမာေနၿပီး ဆႏၵျပခ်ီတက္မႈတစ္ရပ္အတြင္း လူမည္းတစ္ဦးက ပစ္ခတ္၍ တာဝန္ရွိသူငါးဦးေသဆုံးသည္။

ရဲဌာနခ်ဳပ္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးအဆင့္ ျမွင့္တင္ခဲ့ရေသာ္လည္း သံသယရွိသူကို ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဌာနခ်ဳပ္အတြက္ ေဘးကင္းေၾကာင္း ေၾကညာရျခင္းျဖစ္သည္။

-Ref; BBC


Leave a Reply