ႏိုကိုဥ (Beet) ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး

ေကာင္းက်ဳိး

ႏိုကိုဥတြင္ ပါဝင္ေသာ Fibre ေၾကာင့္ မေကာင္းေသာအဆီ LDL ကို က်ေစၿပီး ေကာင္းေသာအဆီ HDL ကို တက္ေစသျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါကို ကာကြယ္ ေပးသည္။ ၎တြင္ပါဝင္ေသာ betaine မွ Homo-cysteine ကို က်ေစေသာေၾကာင့္ ေသြးေၾကာကို က်န္းမာသန္စြမ္းေစသျဖင့္လည္း ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါကို ကာကြယ္ ေပးသည္။

Beet

၎၌ ပါဝင္ေသာ Folate မွ သေႏၶသား၏ ေက်ာ႐ိုးမကို သန္စြမ္းေစရန္ ကူညီေပးသည္။ ပါဝင္ေသာ beta cyaninnis မွ အသားကို တာရွည္ခံရန္သံုးေသာ nitrosamine ကို ေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ကင္ဆာကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည္။

ႏိုကိုဥတြင္ ပါဝင္ေသာ betaine မွ Liver ကို ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည္။ ပါဝင္ေသာ vit C မွ ရင္က်ပ္ေရာဂါကိုကာကြယ္ရန္ ကူညီေပးသည္။ ပါဝင္ေသာ beta carotene မွ အဆုတ္ကင္ဆာကို ကာကြယ္ ေပးသည္။

၎တြင္ ပါဝင္ေသာ ကာဗိုဟိုက္ၿဒိတ္မွ စြမ္းအင္ကိုရေစသည္။ ပါဝင္ေသာ vit A မွ အသက္ႀကီး၍ အျမစ္စြမ္း အင္ေလ်ာ့မႈကို ကာကြယ္ေပးသည္။

ႏိုကိုဥတြင္ ပါဝင္ေသာ Potassium မွ ေသြးေပါင္ကို က်ေစသျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။
ပါဝင္ေသာ boron မွ Sex hormone ထုတ္လုပ္ရန္ ကူညီေပးသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို သက္သာေစသည္။

ဆိုးက်ိဳး
၎တြင္ပါဝင္ေသာ oxalate သည္ ေက်ာက္တည္တတ္သျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္သည္းေျခအိတ္ ျပႆနာရွိသူမ်ား ေရွာင္ၾကည္သင့္ပါသည္။

Credit – သဘာ၀ရဲ႕ အဟာရ


Leave a Reply