ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ၿမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႔၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီအရန္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမိုးျမင့္က ျပန္လည္ ေရြးျခယ္ပြဲ၌ ေရြးခ်ယ္ခံပါ၀င္လာသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ကာ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းသ္ို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမွ ပါတီ၀င္စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားက မိမိတို႔ေဒသအလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ ထား႐ွိမႈႏွင့္ လုပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေသးစိတ္ တို႔ကို တင္ျပခဲ့ၾကကာ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမိုးျမင့္က ျပန္လည္႐ွင္းလင္း ေျဖၾကား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ပါတီအရန္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမိုးျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚနီလာျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား တက္ရာက္ခဲ့ၾကသည္။

K.L


Leave a Reply