လပြတၱာခ႐ိုင္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီစည္းေဝး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးေရြးခ်ယ္ဖြဲ့စည္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လပြတၱာခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာ စံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပါတီျပည္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားကို ယခုလ ၅ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီက လပြတၱာခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ျမင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လပြတၱာခ႐ိုင္၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ပထမပိုင္းတြင္သဘာပတိက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျခင္း၊တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း၊အမ်ဳိးသမီး ေရးရာအဖြဲ႕၊မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔အား တိုင္းေဒသႀကီးပါတီနာယက (လပြတၱာ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံ) ဦးဝင္းကိုကိုက အလွဴေငြ တစ္သိန္းစီ လွဴဒါန္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ဒုတိယပိုင္းတြင္ သဘာပတိတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဥာဏ္ လင္းေရွ႕ေမွာက္၌ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္(အေဟာင္း)မ်ားက တာဝန္မွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးဝင္းက ခ႐ိုင္ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕ စည္းေရးေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္းကုိကိုက ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ေလာင္းမ်ား ၏အမည္စာရင္းအား အတည္ျပဳေၾကညာျခင္း၊သဘာဝတိက ဆႏၵမဲ ေပးေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အမည္စာရင္းအား အတည္ျပဳေၾကညာျခင္း၊ ဆက္လက္၍ ဥကၠ႒ဦးလိႈင္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွျမင့္၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴး ဦးဝင္းႏုိင္ဦးတို႔အား အတည္ျပဳေၾကညာျခင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ကတိ သစၥာျပဳျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပခ့ဲၿပီး အခမ္းအနားကို ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္ သိမ္းလုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဝင္းေက်ာ္ျမင့္


Leave a Reply