နည္းပညာတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲမရွိ

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး နည္း ပညာတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ အနည္း ဆုံးရမွတ္ ၄၈၀ ႏွင့္ အျခားနည္း ပညာတကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ရ မွတ္ ၃၈၀ သတ္မွတ္၍ ေခၚယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

 ‘‘နည္းပညာတကၠသိုလ္ (COE) က ၄၈၀ မွတ္နဲ႔ က်န္နည္း ပညာတကၠသိုလ္ေတြက အနည္း ဆုံး ၃၈၀ မွတ္ပဲ၊ မႏွစ္ကအတုိင္းပဲ အေျပာင္းအလဲမရွိဘူး’’ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ) ဦးေက်ာ္စြာစိုးက ေျပာသည္။

 နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား အတြက္ ၀င္ခြင့္အမွတ္ကို တကၠ သိုလ္၀င္စာေမးပဲြ အနည္းဆုံးရ မွတ္ ၃၈၀ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး  ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဒသ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္၍ ေဒသခံေက်ာင္းသားကို ဦးစားေပးလက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး နည္း ပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စာသင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀၀ ကို လက္ခံၿပီး အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ ၁၁ ခုႏွင့္ ဗိသုကာဘာသာရပ္တစ္ခု စုစုေပါင္းဘာသာရပ္ ၁၂ ခု သင္ ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

‘‘ဒီႏွစ္အမွတ္က အနည္းဆုံး ၄၈၀ ရွိရင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္အ မွတ္နဲ႔ ျပတ္သြားမလဲဆိုတာက ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚမွာ မူ တည္တယ္။ အရင္ႏွစ္က ၅၀၂ မွတ္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူျပည့္ သြားတယ္’’ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္သန္းယုက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးနည္း ပညာတကၠသိုလ္မ်ားကို အဆင့္ ျမင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (Cen-ter of Excellent CoE) အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားမ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္ေျခာက္ ႏွစ္ သင္ၾကားေပးကာ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႔ (BE) ေပးအပ္မည္ျဖစ္ သည္။

 ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠ သိုလ္တြင္ ဘဲြ႕လြန္ႏွင့္ ဘဲြ႕ႀကိဳသင္ တန္း တက္ေရာက္သင္ၾကားေန သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၁,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ တကၠသိုလ္မွ သိရသည္။

‘‘ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြက်ရင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ရဲ႕ စနစ္ေျပာင္းလဲမႈအ ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းမွာ ၀င္ခြင့္စာေမးပဲြေတြ စစ္ေဆးတာ မ်ဳိးေတြနဲ႔ လက္ခံသြားဖို႔ အစီအ စဥ္ရွိပါတယ္’’ဟု ဒုတိယပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ေဒါက္တာခင္သန္းယုက ေျပာ သည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ရွိ ဘာသာရပ္မ်ားအနက္ ႏွစ္စဥ္ဦးစား ေပး ဘာသာရပ္အျဖစ္ ဗိသုကာ ဘာသာရပ္(Architecture)ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (Civil) တို႔တြင္ တက္ေရာက္လုိသူ မ်ားျပား၍ ၀င္ခြင့္အမွတ္မ်ားျပားေလ့ရွိသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply