ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)တြင္ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတ ႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေဆးကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အစဥ္တစိုက္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတ ႏိုင္ငံမွ အေထြေထြေရာဂါအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ Kosin University Gosp Hospital ဆရာဝန္ႀကီး Lee Tae Hwa (Specialist of Obstetrics and Gynecology) ဦးေဆာင္ေသာ ဆရာဝန္အဖြဲ႔သည္ ယခုလ ၅ ရက္ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္မႈအား ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုးအတြင္းရွိ ‘ၿဖိဳးေစတနာအခမဲ့’ ေဆးခန္းတြင္ အေျချပဳ၍ အေထြေထြေရာဂါလူနာဌာန၊ ကေလးဌာန ႏွင့္ OG ဌာနသံုးခုခြဲ၍ ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားမွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးကုသျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပးၾကသည္။

က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္ရာသို႔ (အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သူ၊ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးခင္ေမာင္ထူး၊ ဒဂံု(အေရွ႕) စက္မႈၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းေဆြ၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ လိုအပ္သည္မ်ား ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာသို႔ အေထြေထြေရာဂါ၊ ကေလးႏွင့္ OG လူနာ ၂၅ဝ လာေရာက္ျပသ ကုသမႈခံယူ ၾကၿပီး လူနာမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမွ ၾကက္ဥ ႏွစ္လံုးႏွင့္ ေခါက္ဆြဲ ေျခာက္တစ္ထုပ္ပါေသာ အာဟာရမ်ားအား လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီသို႔ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

The Union Daily


Leave a Reply