တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေငြေၾကးလွဴဒါန္းသြားမည့္ ေဆာင္းဂၽြန္ကီ

ေတာင္ကိုရီးယား သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ေဆာင္းဂၽြန္ကီသည္ ၎၏ ၂၀၁၆ အာရွပရိသတ္ ေတြ႔ဆံုပြဲမွ ရရွိေသာ ေငြမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ငလ်င္ဒဏ္ခံစား ခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားသို႔ ကူညီေပးေနသည့္ တ႐ုတ္ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား ကူညီေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းကို လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ေအဂ်င္စီ  Blossom   အင္တာတိန္းမန္႔က   ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္  ေအဂ်င္စီက ေဆာင္းဂၽြန္ကီ ဘယ္ေလာက္ပမာဏ လွဴဒါန္းသည္ကို ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။ ေဆာင္းသည္ ယခင္ကလည္း ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားကို လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ေဆာင္းဂၽြန္ကီသည္ ေမလက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ “Hurry Up , Brother” အစီစဥ္ အပိုင္း ၁၃ တြင္ ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားကို အမည္မေဖာ္လိုေသာ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔သို႔ လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

ေဆာင္းဂၽြန္ကီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ကိုရီးယားကေလးသူငယ္ ေသြးကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္း သို႔လည္း ေငြေၾကးမ်ား လွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည္ ။ေဆာင္း၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ ဆယ္ဦးေက်ာ္သည္ ကင္ဆာကုသမႈကို ခံယူလ်က္ရွိသည္။

ေဆာင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နီေပါငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကိုကူညီေပးရန္ ယူနီဆက္ဖ္သို႔ ၀မ္ေငြ သန္းတစ္ရာ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃ ၀၀၀ ) လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေဆာင္းဂၽြန္ကီ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ေသာ “ Tears of the Antarctic”အစီစဥ္တြင္ ဇာတ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုးကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။


Leave a Reply