ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၃)ရက္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီ၏ အသက္သည္ စည္းရံုးေရးျဖစ္သျဖင့္ စည္းရံုးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္းေဇာ္က ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚယဥ္ျမတ္သူက ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက တိုက္နယ္အလိုက္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းပြဲမ်ား ကို လစဥ္က်င္းပႏိုင္ေရး၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔က လစဥ္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တိုက္နယ္အလိုက္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး၊ ပါတီ၀င္အင္အား မ်ားတိုးပြားေရးတို႔ကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားၾကေရး ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေန၀င္းေဇာ္ (ျမန္ေအာင္)


Leave a Reply