ဟသၤာတခ႐ိုင္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီစည္းေဝးက်င္းပ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ေဆာင္ရြက္ၿပီး သဘာပတိအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဦးဝင္းကိုကို၊ ဦးလွခိုင္၊ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏိုင္တို႔က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။

အခမ္းအနား ပထမပိုင္းတြင္ သဘာပတိႀကီးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ျမင့္ က အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ခ႐ိုင္ပါတီမွ ေဒါက္တာသိန္းစိုးက ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ၏အစုအဖြဲ႔စာတမ္းကို ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚတင္ျမင့္ကဖတ္ၾကားျခင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းမ်ား ႏုတ္ထြက္ ျခင္း၊ အသစ္လ်ာထားသည့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေလာင္းအမည္စာရင္းေၾကညာျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားသဘာပတိက ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။

အခမ္းအနား ပထမပိုင္းတြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံ ပါတီေကာ္မတီဝင္ေလာင္းမ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၾကၿပီး အခမ္းအနားဒုတိယ ပိုင္းတြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ကာ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ကိုေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္နားခဲ့သည္။

ေနဝင္းေဇာ္(ျမန္ေအာင္)


Leave a Reply