လူအခြင့္အေရးအလြဲသုံးျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဂ်ဳံးအြန္ကို အေမရိကန္က တိုက္႐ုိက္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ပထမဆုံးခ်မွတ္

လူအခြင့္အေရးအလြဲသုံးစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံးအြန္အား အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ပထမဆုံးအျဖစ္ တိုက္႐ုိက္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ခ်မွတ္သည္။

New Picture

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံအတြင္း အလြဲသုံးစားခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ကင္ဂ်ဳံးအြန္က တိုက္႐ုိက္တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

အျခားေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူ ဆယ္ဦးကိုလည္း ဘလက္လစ္စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။ ယခုထိ အေမရိကန္၏ ယခုကဲ့သို႔ ဒဏ္ခတ္မႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားဖက္က တု႔ံျပန္ခ်က္ မထြက္လာေသးေပ။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ခံရၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ ေသာ္လည္း အေမရိကန္က ပိုမိုဒဏ္သင့္ေစျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အကဲျဖတ္ မ်ားက ဆိုသည္။

“ကင္ဂ်ဳံးအြန္လက္ေအာက္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေနကာ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဆင္းရဲဒုကၡတြင္းထဲ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ တရားမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ အတင္းအလုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ ညည္းပန္းမႈမ်ား ႀကံဳဆုံေနရေၾကာင္း” အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 


Leave a Reply