မုန္လာဥနီ ပံုမွန္စားျခင္းျဖင္႕ မ်က္လံုး အတြက္ ေကာင္း႐ံု သာမက ရင္သားကင္ဆာပါ ကာကြယ္ႏုိင္

မုန္လာဥနီ ပံုမွန္ စားပါက အမ်ဳိးသမီး မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရင္သားကင္ဆာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြား မလာေအာင္ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း တစ္ရပ္က ဆိုလိုက္သည္။
မုန္လာဥနီ ကဲ႔သို႔ အနီႏွင့္ လိေမၼာ္ ဓာတ္ထြက္ ေစေသာ ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္းဓာတ္ ႂကြယ္၀သည့္ အျခားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားသည္လည္း အလားတူ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းက ဆိုသည္။ ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္းဓာတ္သည္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားကို အေရာင္ေတာက္ေတာက္ ထြက္ေအာင္ လုပ္ေပးေသာ ဓာတ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္းဓာတ္သည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာ စသည့္ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိး အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း သုေတသန အမ်ားအျပားက ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္သားကင္ဆာ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း ကိုကား ယခုမွ ေလ့လာေတြ႕ ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းကို American Journal of Clinical Nutrition တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားၿပီး ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္းဓာတ္က ရင္သား ကင္ဆာ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းသည္ ယခင္ ထင္ထားသည္ထက္ ပိုေကာင္းေနေၾကာင္း စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီး (၅၈၀၀၀) သည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး ရွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္သည္ ဘ၀သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္ဟု သိရသည္။

စစ္တမ္းသည္ ဥေရာပ တစ္၀န္းမွ ရင္သားကင္ဆာ ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး (၁၅၀၀) ႏွင့္ ကင္ဆာ ကင္းစင္သူ အမ်ဳိးသမီး (၁၅၀၀) ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ ထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေသြးတြင္း၌ ပါ၀င္ေသာ ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္းဓာတ္ ပမာဏကို တိုင္းတာ သလို၊ ဗီတာမင္စီ၊ လိုင္ကိုပင္း စသည့္ ဓာတ္မ်ား ကိုလည္း တိုင္းတာ မွတ္တမ္း တင္သည္။

ထိုအခါ ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္း ႂကြယ္၀ေသာ မုန္လာဥနီ ကဲ့သို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားကို စားသံုးသူ မ်ားသည္ အစားနည္းသူ မ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ (၄၀) မွ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ႔ရသည္။ ရင္သားကင္ဆာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္စြမ္းတြင္ အျခားေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားထက္ ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္း ဓာတ္ပစၥည္း၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ႀကီးႀကီးမားမား အက်ဳိးဆက္ ရွိသည္ဟု သုေတသီ မ်ားက ဆိုသည္။

ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္းဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေရာက္ရွိ သြားသည့္ အခါ ဗီတာမင္ ေအဓာတ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားကာ အျမင္အာ႐ံု ေကာင္းမြန္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳ သလို၊ ခုခံအား စနစ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လည္း အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ဘီတာ-ကာ႐ိုတင္းဓာတ္ကို ေဆးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ ထားသည္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ မွီ၀ဲလွ်င္မူကား အခ်ဳိ႕ လူမ်ားတြင္ အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားလာသည္ကို ေတြ႕ ရေၾကာင္းလည္း ၿဗိတိန္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတိေပး ထားသည္။ ၿဗိတိန္ တစ္ႏုိင္ငံတည္း မွာပင္ တစ္ႏွစ္ကို မုန္လာဥနီ တန္ခ်ိန္ ခုနစ္သိန္း စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး ေစ်းကြက္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေပါင္သန္း (၂၉၀) စာဖိုး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Credit: Messenger News Journal


Leave a Reply