ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာဘ႐ူ၀ါရီက ကန္ေဒၚလာ ၆ သန္း ေထာက္ပံ့မည္

Untitled

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျမန္မာဘ႐ူဝါရီ လီမိတက္က ၁ ႏွစ္ကုိ ၁ ဒသမ ၂ သန္းနဲ႔ ၅ ႏွစ္အတြက္   ၆ သန္း ေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာဘ႐ူ၀ါရီအေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ကေနန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္ၾကာပံ့ပိုးသြားမွာပါ။ ၁ ႏွစ္ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္းနဲ႔ ေဒၚလာ ၆ သန္းပံ့ပိုးမယ္လုိ႔ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ေန႔က Novotel Hotel (ပုသိမ္ခန္းမ) မွာ ျမန္မာေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၁ ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းဝန္းက်င္ သံုးစြဲေနရတယ္လို႔ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာဘ႐ူဝါရီ လီမိတက္ဟာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ပံ့ပိုးကူညီခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(DVB)


Leave a Reply