ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္း အသံုးအႏႈန္းကို လက္မခံေၾကာင္း သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္တို႔ထံ အိတ္္ဖြင့္ေပးစာပို႔

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ကန္႔ ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျပီး အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းကို လက္မခံေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းစာတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္း” အသံုးအႏႈန္းအတိုင္း သံုးႏႈန္း မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏အမည္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေဖ်ာက္ ဖ်က္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ဘဂၤလီမ်ား၏ လားရာဇာတိကို ဖံုးကြယ္ပစ္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ဘဂၤလီမ်ားကို တစ္စံုတစ္ရာ စီစစ္မႈမျပဳမီကပင္ ‘ရခိုင္ျပည္နယ္မွလူမ်ားျဖစ္သည္’ ဟု သတ္မွတ္ရာေရာက္ပါသည္” ဟု ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္က မူဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္း အေခၚအေ၀ၚကို မရုတ္သိမ္းပါက သပိတ္စခန္းဖြင့္ကာ တိုက္ပြဲ ၀င္သြားမယ္” ဟု ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းစာအိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားထံသို႔လည္း ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရာက္ ဘဂၤလီမ်ားအား “ ရခိုင္ျပည္နယ္က မူဆလင္မ်ား” ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္းလံုးမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနမႈမ်ားကို ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံပါသည္ဟု ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ ႏွင့္ (၂) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ လည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

‪‎CentralNewsMyanmar


Leave a Reply