တကၠသုိလ္ပထမႏွစ္ (ေန႔သင္တန္း) တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ (ေန႔သင္တန္း) တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၌ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သထံုလမ္းရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) မွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ပထမႏွစ္ (ေန႔သင္တန္း) တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အဆိုပါပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူလိုပါက မိမိတက္ေရာက္ရာ တကၠသိုလ္ တြင္ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူျဖည့္စြက္ၿပီး မိမိေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႔နယ္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုး မ်ား၌ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ၁ဝ လစာ ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။

”ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းႏႈန္းကေတာ့ နည္းေတာ့နည္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မရတာထက္စာရင္ေတာ့ ေတာ္ပါ ေသးတယ္။ လမ္းစရိတ္ေလာက္ေတာ့ ကာမိမွာပါ” ဟု ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ယူ ေနေသာေက်ာင္းသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသို႔ လိုင္းကားျဖင့္သြားပါက တစ္ရက္အသြားအျပန္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္ ဝန္းက်င္ရွိၿပီး တျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Myawady Daily


Leave a Reply