မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ “မိႈ”

လတ္ဆတ္ေသာမိႈမ်ား စားသံုးျခင္းသည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သုေတသန ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ားအရ ေန႔စဥ္မႈိစားသံုးျခင္းျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အဖုအႀကိတ္မ်ား ထြက္လာႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

1000434_428667853897718_1902819251_n

မိႈအေျခာက္ မ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာ ကာကြယ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ အနည္းငယ္ က်ဆင္းေနတတ္ၿပီး ရင္သားကင္ဆာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ဟန္႔တားႏိုင္ခ်ိန္တြင္ လတ္ဆတ္ေသာ မိႈမ်ားက (၆၄)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တားဆီးႏိုင္ေၾကာင္း တရုတ္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ထိုရလဒ္ကို ဆက္လက္ စီစစ္ၿပီးေနာက္ အခ်ိဳ႕ေသာ မိႈစားမ်ားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာ ဟန္႔တားႏိုင္ေျခသည္ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထိုးတက္သြားေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကင္ဆာဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈအရ မိႈစားျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာကို တားဆီးႏိုင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ သက္ေသ မရွိေသးဘဲ အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ ေနေသးေၾကာင္း ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ မိႈအတြင္းရွိ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစသည့္ အႀကိတ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ ဂုဏ္သတၱိ အထင္အရွားရွိေနၿပီး လူ၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ တစ္ခုလံုးကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း သိရွိလာရသည္။

အျခား အေထာက္အထားမ်ား အရ မိႈသည္ ရင္သားကင္ဆာတိုက္ဖ်က္မႈ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အာနိသင္ အတူတူရွိၿပီး ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ Oestrogen ဟိုမုန္းမ်ား ထြက္လာျခင္းကို ပိတ္ပင္ေပးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

 


Leave a Reply