ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၃) ရက္ နံနက္ပိုင္းက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 13606961_1721237494798434_8736086409053732790_n

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိမွ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးယဥ္ေထြး၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး အျဖစ္ ေဒၚ၀င္း၀င္းမာ ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျဖစ္ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဦး၀င္းျမင့္ဦး ဦးစိုးသန္း၊ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေထြး၊ ဦးတင္စိုး၊ ေဒၚခင္သီတာလြင္၊ ဦးၾကည္လြင္၊ ဦးထြန္းဝင္း၊ ဦးေအာင္သူ၊ ဦးသိန္းေအး၊ ဦးမင္းသိမ္း၊ ဦးလွထြန္းဦးတို႔ အား ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားမွ သဘာပတိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာခံယူၾကၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ဥကၠ႒သစ္ ဦးယဥ္ေထြးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – Win Myint Oo


Leave a Reply