အီးေမးလ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက္ဖ္ဘီအိုင္က ဟီလာရီကလင္တန္ကို စစ္ေဆး

350A5E0500000578-3634074-image-a-4_1465506752981

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က အီးေမးလ္အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ဗ်ဴ႐ို (FBI) က ကန္ သမၼတေလာင္းေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ဟီလာရီကလင္တန္ ကို ေခၚယူ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း မဲဆြယ္ေရးအဖဲြ႕က ေျပာၾကားသည္။

အက္ဖ္ဘီအိုင္၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲဆြယ္ေရးအဖဲြ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း မစၥစ္ကလင္တန္သည္ အက္ဖ္ဘီအုိင္႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ လုိလုိလားလား သြားေရာက္ခဲ့ သည္ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္က ကလင္တန္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ကုိယ္ပိုင္အီးေမးလ္ဆာဗာေပၚမွ ကန္႔သတ္လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အား မစၥစ္ကလင္တန္ႏွင့္ လက္ေထာက္မ်ားက မွားယြင္းစြာကိုင္တြယ္ ခဲ့သည္လားဆုိျခင္းကို အက္္ဖ္ဘီအိုင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္။

မစၥစ္ကလင္တန္သည္ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ သံုးနာရီခဲြခန္႔ စကားေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ေစာေစာပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈတြင္ မစၥစ္ကလင္တန္ ႏွင့္ ယခင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားသည္ အီးေမးလ္ လံုၿခံဳေရး စီမံခန္႔ခဲြရာ၌ အားနည္းခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည္လားဆုိျခင္းကို တရားေရးဌာနက ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

မစၥစ္ကလင္တန္အား တရားစဲြဆိုရမည္လားဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ႏွင့္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လက္ခံသြားမည္ဟု ကန္အစိုးရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ လိုရက္တာလင့္ခ်္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာသည္။

ယင္းမတုိင္မီ တစ္ရက္က ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ဟီလာရီကလင္တန္၏ ခင္ပြန္းသမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

—Ref: BBC/UPI


Leave a Reply