သပိတ္က်င္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီစည္းေ၀း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနားကို ဇြန္လ (၃၀) ရက္) နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္
မ်ား၊ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိက အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္(ေဟာင္း)မ်ား ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ေကာ္မတီဝင္ (အသစ္) မ်ားႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ အတည္ျပဳေၾကညာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴးအပါအ၀င္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ကတိသစၥာခံယူကာ အခမ္းအနားကို ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ရုပ္သိမ္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply