နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဗဟိ္ုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္မွဳေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) နယ္ေျမ တာ၀န္ခံ ဦးစိုးႏိုင္သည္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္လွ၊ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးရွာေမြလရွဲန္ တို႔ႏွင့္အတူ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ ညေန (၄) နာရီအခ်ိန္က တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႔၊ မကာ ဟိုခမ္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ (အရံ) ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား အင္အား အင္အား(၄၀)ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးစိုးႏိုင္မွ ၿပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန လက္ရွိပါတီ အေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုမွာစၿပီး ဗဟိုအဆင့္ထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို တနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္ မ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးကာ နယ္ေျမအေျခ အေနမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲကို ညေန (၅) နာရီ (၄၅) မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

shwekhaingphyoe.blogspot.com


Leave a Reply