ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ (၃ဝ) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ ေရႊၾကာပင္ ရပ္ကြက္ ေတာ္ဝင္ရတနာ လမ္း ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔(၂)တာဝန္ခံ ဦးဇင္ေယာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ (ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္) တာဝန္ခံ ေဒၚျမျဖဴမာ ဝင္းႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးဦးဝင္းေဌးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ဦးေဌးဝင္း၊ သဘာပတိအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဒၚသီတာေထြးႏွင့္ ေဒၚရီရီဝင္းတုိ႔က ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး သဘာပတိ ဦးေဌးဝင္း က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာအား ၿမိဳ႔နယ္တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးထင္လင္းေအာင္မွ လည္း ေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔စာတမ္းမ်ားကုိ ပါတီေကဒါ ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္းဝင္း ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္လွ တုိ႔က လည္းေကာင္းဖတ္ၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ (၂) တာဝန္ခံ ဦးဇင္ေယာ္က ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္ (၉) ဦးႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မတီဝင္ရွစ္ဦးတုိ႔၏ အမည္စာရင္းကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ေျခာက္ဦး၊ အရန္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ရွစ္ဦးတို႔မွ သဘာပတိ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာခံယူၾကၿပီး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ဟိန္းေအာင္


Leave a Reply