ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေလ့လာခရီးစဥ္အတြက္ အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းခြင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္

13507009_10207369551576868_7846646713140967049_n(2)

ျမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း၏ ပညာရည္ထူးခၽြန္ဆု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေလ့လာေရး အစီအစဥ္အတြက္ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းခြင့္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ သိပၸံဘာသာတြဲျဖင့္ စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၅၅၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ၀ိဇၨာ/ သိပၸံ ဘာသာတြဲျဖင့္္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၉၃ မွတ္ႏွင့္ အထက္ရရွိသူမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ရရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ အေထြေထြအဂၤလိပ္စာ၊ အေထြေထြဗဟုသုတ ၂ နာရီ ေရး၊ ေျဖ စာေမးပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္ (YUFL) တြင္ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုျပဳလႊာမ်ားကုိ ျမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း ဖုန္း – ၀၁-၂၅၆၀၇၄၊ ၀၁-၂၅၆၀၇၅ တြင္ ရယူကာ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ ေနာက္ဆံုး ထားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply