ျပည္သူမ်ားကပါတီကုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလိုလားေမွ်ာ္လင္႕ေနၾက ၿပီျဖစ္သျဖင္႕ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ေျပာၾကား

ျပည္သူမ်ားက ပါတီကိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လိုလားေမွ်ာ္လင့္ေန ၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၈ရက္နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ ဘုတလင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစံု ညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းျခင္းအခမ္းအနား၌ တုိင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအး က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

13089681-30062016

”ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီဟာသမိုင္း အစဥ္အလာႀကီးမားၿပီး ျပည္သူ႔ အက်ဳိးကို ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့တဲ့ပါတီ တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ျပန္လည္ အႏိုင္ရဖို႔ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ခ်ဳိ႕ ယြင္းခ်က္ေတြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပါတီ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ပါတီရဲ႕မူနဲ႔လူကိုျပန္လည္သံုးသပ္ ၾကည့္တဲ့အခါ ပါတီရဲ႕မူဝါဒရည္ မွန္းခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ပကတိအေျခ အေနလိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္သလိုျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵလိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ ညီမွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီရဲ႕မူဝါဒကို ျပင္စရာမလိုဘူး ဆိုတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ေနရာမွာပါဝင္ ေနၾကတဲ့လူေတြကိုသာ ျပဳျပင္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅အ႐ႈံးဟာ လည္းအျမဲတမ္းအ႐ႈံးမဟုတ္တဲ့ အတြက္ အ႐ႈံးအႏိုင္သံသရာလည္ ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြၾကဳံေတြ႕ရမယ့္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ သေဘာျဖစ္သလို ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္မႈအားကိုးမႈ၊ ေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ႀကဳိးစားၿပီး ေအာင္ႏိုင္မႈ ရေအာင္ျပန္လည္ႀကဳိးပမ္းျခင္း သည္သာလွ်င္မိမိတို႔(ပါတီဝင္မ်ား) ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အဓိကတာဝန္ ျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တုိင္းေဒသႀကီးပါတီျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္က ေရြး ခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။ ဘုတလင္ၿမဳိ႕နယ္ ပါတီ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္ ၁၅ဦးႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၁၅ဦး စုစု ေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ၃ဝတို႔ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ ဆင့္ျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ၿမဳိ႕နယ္မ်က္ႏွာ စံုညီအစည္းအေဝးကို ဆက္လက္ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္ ၁၅ဦးတို႔အား အမည္ စာရင္းေၾကညာျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ ခံစာကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ တက္ ေရာက္လာေသာ စည္း႐ံုးေရးမွဴး မ်ားက အစုအဖြဲ႕စာတမ္းမ်ား ဖတ္ ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ၿမဳိ႕ နယ္ပါတီ၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ပါတီတာဝန္ မ်ားေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ေၾကြး ေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

မင္းဆက္ႏိုင္(မံုရြာ)


Leave a Reply