မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူ ပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အခမ္း အနားကို ဇြန္ ၂၆ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂နာရီအထိ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးမ်ဳိးဆက္ အားမာန္ခန္းမတြင္က်င္းပသည္။

13423872_395401823968284_1024692218516616870_n

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိ အျဖစ္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီျပန္ လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦး၊ အဖြဲ႕ဝင္ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ေဒါက္တာ လွမင္းတို႕ကေဆာင္ရြက္ၿပီး အခမ္း အနားမွဴးမ်ားအျဖစ္ ေဒၚစမ္းစမ္း ဝင္းႏွင့္ ေဒၚေအးေအးၾကည္တို႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ ခံစာကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစန္းလြင္က ဖတ္ၾကားျခင္း၊ အစု အဖြဲ႕(၁)၏ ဝန္းရံအင္အားစုမ်ား တိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ တို႕ကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ျပည္သူမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိေစရန္ ရွင္းလင္း စည္း႐ံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး စာတမ္းကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မ တီဝင္ ဦးသန္းစိုးႏွင့္ အစုအဖြဲ႕(၂) ၏ျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားျမင့္မား လာေစေရးႏွင့္ နယ္ေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစေရးတို႕အတြက္ နယ္ေျမခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေရးစာတမ္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းဝင္းက ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေသာင္းဒန္ ကျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္(ေဟာင္း)မ်ား ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္(အသစ္)မ်ား၊ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္(အသစ္)မ်ား၏ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ မိတ္ ဆက္ျခင္း၊အတည္ျပဳျခင္း၊ေၾကညာ ျခင္း၊ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ ကတိ သစၥာျပဳျခင္း၊ သဘာပတိက နိဂံုး ခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားၿပီးေၾကြးေၾကာ္ သံမ်ားျဖင့္ အခမ္းအနား႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚသီတာေအး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္ ၁၆ဦး၊ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးတို႕အား ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႕ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္ မတီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ ဦးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မအူပင္ခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္လင္း ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးေစာေသာင္းဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ၈၈အုပ္စုမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၁၁ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)


Leave a Reply