ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ပါတီဒုတိယ ဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္စကားေျပာၾကား

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္သည္ ဇြန္ (၂၈) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ တြင္ က်င္းပသည့္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

13501640_613954952107353_2539813395046178904_n

ေရွးဦးစြာ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အႀကိဳညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင ေက်ာ္ဦး က ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္ (၁၅) ဦးႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႔နယ္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္အသစ္ (၁၅) ဦး စုစုေပါင္း ေကာ္မတီဝင္ (၃) ဝတို႔ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ျဖင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္အသစ္ (၁၅) ဦးတို႔အား အမည္ စာရင္း ေၾကညာျခင္း၊ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ပါတီတာဝန္မ်ားေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း ငါးေစာင္ အား ၿမိဳ႔နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၾက၍ အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ရမည္ဟူေသာေၾကြးေၾကာ္သံ ျဖင့္ေၾကြးေၾကာ္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးတို႔ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးၿပီး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒က ၾသဝါဒလမ္းညႊန္စကားမ်ား ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ


Leave a Reply