ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ၁၆ ဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ရိုဒရီဂို ဒူတာေတး က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိ

13580403_1724956171078217_2781806107638028134_o

ေမလ ၉ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ဒါဗာအို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ရိုဒရီဂို ဒူတာေတးသည္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္က ႏိုင္ငံ၏ သမၼတသစ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတသစ္ ျဖစ္လာသူ ဒူတာေတးမွာ ႏိုင္ငံတြင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္သြားေရးက ၎၏ ေျခာက္ႏွစ္တာသက္တမ္းတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဒူတာေတး၏ ယခု က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမႈအခမ္းအနားသည္ လူအမ်ားအျပားစုရံုးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ယခင္ ဖိလစ္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က်မ္းက်ိန္ပြဲမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ သမၼတအိမ္ေတာ္ထဲတြင္ ပရိသတ္အနည္းအက်ဥ္းကိုသာ ဖိတ္ေခၚကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

” ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မပါရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ အာဏာျပင္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပဲ  ျဖစ္ပါေစ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါအရာေရာက္မႈေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္   ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု က်မ္းက်ိန္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ သမၼတသစ္ ဒူတာေတးက ေျပာၾကားသြားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတသစ္ ျဖစ္လာသူ ဒူတာေတး၏ ရာဇ၀တ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအမံမ်ားထဲတြင္ ေသဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခြင့္ ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ ရာဇာမ်ားကို အေသဖမ္းဆီး ႏိုင္ပါက ဆုေငြေပးျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ေနသည္။

(ရုိက္တာ)


Leave a Reply