တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ က်႐ႈံးသူမ်ား၏ အေျဖလႊာမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးေစလိုပါက စာစစ္ဌာန သို႔ တင္ျပႏိုင္

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲက်႐ႈံးသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရမွတ္ကြဲလြဲမႈရွိေၾကာင္း ယူဆပါက ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသို႔တင္ျပမည္ဆိုပါက ေျဖဆိုသူေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ ၾကည့္ခ်င္သည့္အေၾကာင္းကို ခံ၀န္ကတိထိုး၍ တင္ျပႏိုင္ၿပီး မူလအေျဖလႊာ စစ္ေဆးထားမႈကို ထပ္မံ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တစ္ဘာသာလွ်င္ က်ပ္ေငြငါးေထာင္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္အသီးသီး၏ ေက်ာင္းမ်ားမဖြင့္မီအခ်ိန္ ေက်ာင္းသားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္အတြက္ ျပန္၍ စစ္ေဆးေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြဲလြဲမႈေတာ့ ရွိခဲပါတယ္။ ဆရာတို႔ဆီ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရင္ စာစစ္အဖြဲ႔ေတြကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျပန္စစ္ေဆးေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျဖလႊာကိုေတာ့ ၾကည့္ခြင့္မရွိဘူး။ ျပန္လည္စစ္ေဆးတဲ့ ဘာသာရပ္ ကိုလည္း ကန္႔သတ္မထားဘူး။ သေဘာက သူတို႔စစ္ေဆးမယ့္ဘာသာရပ္ကို ကြဲလြဲမႈ ရွိ မရွိ မွန္ကန္ ေၾကာင္း စာစစ္အဖြဲ႔က အေၾကာင္းျပန္တာကို ဆရာတို႔ဘက္က တစ္လအတြင္း အေၾကာင္းျပန္ ေပးမယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန (လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ) မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၂၉.၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေအာင္ခ်က္သည္ ၃၇.၆ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Tomorrow


Leave a Reply