အင္းေတာ္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို့ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ)သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၈နာရီ ခြဲတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

13537724_613531682149680_8195618955434733800_n

ေရွးဦးစြာ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအႀကိဳညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဦးက ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။ထုိ႔ေနာက္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၁၅ ဦးႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၁၅ ဦး စုစုေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ၃ဝ တို႔ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္း စဥ္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ကို ဆက္လက္က်င္းပၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္ မတီဝင္အသစ္ ၁၅ဦးတို႔ကို အမည္ စာရင္းေၾကညာျခင္း၊ ကတိသစၥာ ျပဳျခင္း၊ ပါတီတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ ျခင္းတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္း ခ်က္၊ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြး ခ်က္စာတမ္းငါးေစာင္ကို ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားက ဖတ္ၾကားတင္သြင္း ၾက၍ အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္’ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေအာင္ ရမည္’ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ကာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေရြး ခ်ယ္ၿပီးေသာ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးတို႔ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ ပါတီဒုတိယ ဥကၠ႒က ၾသဝါဒလမ္းညႊန္စကား မ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Union daily


Leave a Reply