ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ရပ္ေက်းဥပေဒ ျပင္ဆင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကုိ လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ အား တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ အတည္ျပဳ ေဆြးေႏြး ရန္ရိွေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားထံမွ သတင္းရရိွသည္။

ဇြန္လအတြင္း က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရိွေနေသး သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဘက္မွာဆုိရင္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒၾကမ္းရယ္၊ ရပ္ေက်းဥပေဒ ၾကမ္းေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ က်န္ေသးတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္လႊတ္ေတာ္မွာ အၿပီးေဆြးေႏြးဖို႔ေတာ့ရိွတယ္’’ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္း ထြန္းဟိန္က ေျပာသည္။

အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းႏွစ္ခုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးစဥ္က လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈရိွခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းက စတင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းမ်ားသည္ ဇြန္လဆန္းပုိင္းတြင္ ရပ္နားထားၿပီး လာမည့္ဇူလုိင္လ၌ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ျပန္လည္ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ ဖြယ္ရိွေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ဆုိၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ျပန္လည္မစတင္မီ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္း အေ၀း ေခၚယူကာ ယင္းအစည္းအေ၀းအတြင္း ႀကိဳတင္ေဆြး ေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရိွေနသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေနရာ အမ်ားဆံုးရရိွထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းမွ စတင္ကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  7day daily


Leave a Reply