ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယခင္ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ သက္ေသယူမည္

အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္ျဖင့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးရာတြင္ ယခင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ ေနထိုင္မႈမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“စစ္တမ္းေကာက္႐ုံနဲ႔ မၿပီးဘူး။ ေနာက္ဆုံးေနထိုင္မႈမွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ရဦးမယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း အလိုက္ ေထာက္ခံခ်က္ယူမယ္။ မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပဏာမ စိစစ္ေနတဲ့အဆင့္ပဲ ႐ွိေသးတယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (လႈိင္သာယာ) မွ အႀကီးတန္းအရာရွိက ဆိုသည္။

စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိသူကိုလည္း အစိုးရ၏ ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္ အတြင္းရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

မွတ္ပုံတင္ မရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ပထမအဆင့္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို စာရင္းေကာက္ယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အရ ေမလမွစ၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္ ေျခာက္လႏွင့္အထက္ ေနထိုင္ပါက အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိၿပီးသားသူမ်ားအေနႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိပါက ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံဌာန ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အလုပ္သမားဦးေရ ၁၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႔နယ္ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံး (လႈိင္သာယာ) ထံမွ သိရသည္။

The Voice


Leave a Reply