ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)တြင္ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအား အစဥ္တစိုက္ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခုလ ၂၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၂နာရီမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိ (၁၃) ရပ္ကြက္ အလက(ခြဲ)မ(၃)ေက်ာင္း ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေန မိဘျပည္သူမ်ား၊ မာဂမီသာစည္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာ ကြယ္ေရးအတြက္ ျခင္အႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေစရန္လည္းေကာင္း၊ ယမန္ေန႕ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ (၁၄)ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ေနမိဘျပည္သူ မ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျခင္အႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေစရန္ ျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္း ႏွင့္ အဘိတ္ေဆးခတ္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ ပါတီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပါတီ ဝင္အင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ၾကသည္။

လွမ်ဳိး(ဒဂံုအေရွ႕)


Leave a Reply