တံတားဦးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ တံတားဦးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ (၂၈) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနား၌ သဘာပတိအျဖစ္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစန္းျမင့္ က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ႔အက်ဳိး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရး၊ ဖြဲ႔စည္းမႈ က်စ္လ်စ္ ခိုင္မာေရးတို႔အတြက္ ယခုလို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ စည္း႐ံုးေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈယဥ္ေက်းက႑မ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားက ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီအသစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ လက္ရွိပါတီေကာ္မတီဝင္အေဟာင္းမ်ား ႏႈတ္ထြက္ၾကၿပီိး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္္ ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးသိန္းထြန္းက အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ေရး မူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ တံတားဦးၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးဝင္းမင္းထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးႏိုင္လင္းထူးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးသူရေက်ာ္တို႔ပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦး၊ အရန္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရေသာေကာ္မတီဝင္မ်ားက သဘာပတိ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳ ကာအခမ္းအနားကို ေၾကြးေၾကာ္သံငါးရပ္ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေက်ာ္


Leave a Reply