ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အႀကိဳညႇိႏိႈင္း စည္းေဝးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာ စံုညီအႀကိဳညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၄ ရက္နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမမ်ဳိးၫြန္႔ႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းစိန္ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၄ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား အမည္စာရင္းကို ေၾကညာသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ရပ္/ေက်းအဖြဲ႔အတြက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္/ေက်းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႔အထဲမွ နယ္ေျမအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ေလာင္း (၂၆) ဦး ကို ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ေၾကညာၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းစိန္က ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီေလာင္း (၁၅) ဦး အမည္စာရင္းကုိ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးက ဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစု အဖြဲ႔စာတမ္း ငါးေစာင္ကို ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ငါးဦးတို႔က ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားက တာဝန္မွႏုတ္ထြက္ ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး သဘာပတိက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို ပါတီေၾကြးေၾကာ္ သံမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ဝင္းၿငိမ္း(ကန္႔ဘလူ)


Leave a Reply