ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ဗုံးရွာကိရိယာတုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက အေရးဆို

Thai

ထိုင္းႏိုင္ငံက ဝယ္ယူထားသည့္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေပးရေသာ ဗုံးရွာေဖြေရး ကိရိယာတုမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့သူမ်ားပါ အဖမ္းခံရမႈမ်ားရွိေနရာ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လက္လႊဲေပးအပ္ရန္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ပစၥည္းအတုလုပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဂါရီေဘာတန္ႏွင့္ ဂ်ိမ္းေကာ္မစ္တို႔က ေဖါက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မီတာရာေပါင္းမ်ားစြာ အေဝးမွပင္ ေထာက္လွမ္းႏိုင္သည္ဆိုေသာ GT200 ကိရိယာမ်ားကို အတုလုပ္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၎ႏွစ္ဦးလုံး အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

GT200 ကိရိယာမ်ားကို အသုံးမဝင္ေသာ အိမ္လုပ္ပလတ္စတစ္ေသတၱာဘူးႏွင့္ ေဒၚလာအနည္းငယ္သာ တန္ေသာ ေရဒီယိုအင္တာနာတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းအပါအဝင္ မကၠဆီကိုႏွင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံက အစိုးရမ်ားထံ ကိရိယာတစ္စုံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၀၀ ႏွင့္ ၁၃၀၀၀ ၾကားျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံ ရွပ္နီေခါင္းေဆာင္ ဂ်က္တူပြန္က ဘန္ေကာက္က ၿဗိတိန္သံ႐ုံးသို႔ အဆိုပါကိရိယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးအပ္ရန္ ဇြန္ ၂၇ ရက္က စာေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းအစိုးရသို႔ GT200 ကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အဖိုးအခစာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿဗိတိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပး သင့္ေၾကာင္း ရွပ္နီေခါင္းေဆာင္ ဂ်က္တူပြန္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

_Ref; CNA


Leave a Reply