ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီစည္းေဝး

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးကို တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံးအစည္း အေဝးခန္းမတြင္ ယခုလ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီကက်င္းပရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီတိုင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးရဲျမင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေလ့လာသူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဖိတ္ ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ လက္ရွိၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ႏုတ္ထြက္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ နယ္ဖြဲ႕စည္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေၾကညာျခင္းမ်ား ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရသည့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးအနက္မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး တို႔အား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ သဘာပတိ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳကာ တာဝန္မ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့သည္။

သုတ


Leave a Reply