၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ေဆးလိပ္ကင္းမဲ့ဇုန္ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္

ျပည္သူမ်ား ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ေဆးလိပ္ ကင္းမဲ့ဇုန္ အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

” ေဆးလိပ္ေသာက္ တာက ျပည္သူေတြ အတြက္ ဘာေကာင္းက်ဳိးမွ မရွိပါဘူး။ က်န္းမာေရး ကိုလည္း ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ လူေန ထူထပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေဆးလိပ္ ကင္းမဲ့ဇုန္ေတြ
အမ်ားအျပား လုပ္မယ္။ အနာဂတ္ ကာလမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ သူေတြ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က် သြားေအာင္ စီမံကိန္း ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြား မွာပါ” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တို႔၌ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လူအသြားအလာ မ်ားသည့္ ဘုရားေစတီ၊ ပန္းၿခံႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံု စသည့္ေနရာ မ်ားကို ေဆးလိပ္ ကင္းမဲ့ဇုန္ အျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးမႈ ၂၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး အမ်ဳိးသား မ်ားတြင္ ၄၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားတြင္ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသူ မ်ား
ျဖစ္ေနသည္။ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိး အေနျဖင့္ လူအမ်ားအျပား အသက္ဆံုး႐ႈံး ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြား မႈသည္ အမ်ဳိးသား ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီး ႏွစ္စဥ္အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္ၾကားရွိ လူဦးေရ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဆးလိပ္ႏွင့္
ေဆးရြက္ႀကီး ေၾကာင့္ အဆုတ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားၿပီး ေသဆံုး ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

.Myawaddy Daily


Leave a Reply