ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ ေျခာက္ခုကို လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းဟုဆို

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီေျခာက္ခုကို အလုပ္သမားျပႆနာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာနက ယခုႏွစ္အတြင္းပိတ္သိမ္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖ႔ြဲ (MOEAF) ထံမွ သိရသည္။

“ပိတ္သိမ္းတယ္ ဆိုတာက လိုင္စင္ စည္းကမ္းနဲ႔ မညီလို႔ပါ။ သူတို႔ေတြက ျပစ္ဒဏ္ျပည့္ရင္ေတာ့ ျပန္လုပ္လို႔ရမယ္ အဓိကကေတာ့ အလုပ္သမားျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတာမွာ တာဝန္ယူမႈအားနည္း လို႔ ပိတ္တာပါ” ဟု MOEAF မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းခံရေသာ ကုမၸဏီေျခာက္ခုတြင္ မေလးရွား၊ ဒူဘိုင္း၊ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လုပ္သား ေစလႊတ္သည့္ ေအဂ်င္စီတို႔မွ ကုမၸဏီတစ္ခုစီပါဝင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ ေအဂ်င္စီ သုံးခု ပါဝင္ေၾကာင္း၊ လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းသည့္ ကာလမ်ားမွာ သုံးလ၊ ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ၂ ႏွစ္ စသျဖင့္ အသီးသီးပါဝင္ေၾကာင္း MOEAF မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

“ေအဂ်င္စီေတြကို ပိတ္သိမ္းတဲ့ ႏွစ္ေတြက မတူပါဘူး။ ေအဂ်င္စီေတြရဲ႕ အျပစ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။အပိတ္ခံရတဲ့သူေတြ အမ်ားစုက ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာမႈ အားနည္းတယ္” ဟု အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေျဖရွင္းရေသာ အလုပ္သမားျပႆနာအမ်ားစု တြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာ ေနရာကြဲလြဲမႈ ရွိျခင္း၊ လုပ္ခလစာ မညီမွ်ျခင္း၊ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အလုပ္ရွင္ အလုပ္ သမား ျပႆနာမ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈ အားနည္းျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ားကို အဓိကေျဖရွင္းေနရ ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရမႈပိုမို မ်ားျပားေၾကာင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၂၅ဝ ေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး လိုင္စင္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္အထက္ရွိေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားကိုသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လုပ္သား ေစလႊတ္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမား ေစလႊတ္ေနသည့္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီ ၇ဝ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး အလုပ္ မလုပ္သည့္ ေအဂ်င္စီ ၁၅ ခုခန္႔ ရွိေၾကာင္း MOEAF ထံမွသိရသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply