ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ (၂၃) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ေရဦး ၿမိဳ႔နယ္ တြင္က်င္းပသည့္ ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

13557730_612183075617874_255343066478467227_n

ေရွးဦးစြာ ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးပါတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေရြးခ်ယ္ မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေရဦးၿမိဳ႕ နယ္ပါတီအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္ (၁၅) ဦးစီႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္ (၁၅) ဦးစီ စုစုေပါင္း ေကာ္မတီဝင္ (၃ဝ) တို႔ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္ (၁၅) ဦးတို႔အား အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း၊ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ပါတီတာဝန္မ်ားေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း ငါးေစာင္ကုိ ၿမိဳ႔နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ားက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၾက၍ မြန္းလြဲ (၂)နာရီတြင္’ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေအာင္ ရမည္’ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ကာ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာ ေရဦး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးႏွင့္ အရန္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁၅) ဦးတို႔ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ ပါတီဒုတိယ ဥကၠ႒က ၾသဝါဒလမ္းညႊန္စကား မ်ားေျပာၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ


Leave a Reply