ရခိုင္ျပည္နယ္မွအစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ လူထုအစည္းအေ၀း၌ ကန္႔ကြက္

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွအစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား” ႏွင့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား” ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဇြန္လ (၂၆) ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထု အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို မၾကာမီျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လူထုအစည္းအေ၀းတြင္ ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု စုစုေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူထုအစည္းအေ၀းက “ရခိုင္ ျပည္နယ္မွ အစၥလာမ္ကိုးကြယ္သူမ်ား” ဆိုသည့္အသံုးအႏႈန္းကို လံုး၀လက္မခံကန္႔ကြက္ၿပီး “ဘဂၤါလီ” ဟုသာ ေခၚဆိုရန္ႏွင့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား” ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို လံုး၀ လက္မခံ ကန္႔ကြက္ၿပီး “ရခိုင္လူမ်ိဳး” ဟုသာ အသံုးျပဳရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သမၼတအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားထံသို႔ စာျဖင့္ ေပးပို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုအစည္းအေ၀း ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 ‘‘ဒီတစ္ပတ္ထဲ တင္ျပေတာင္းဆိုမယ္’’ ဟု စစ္ေတြေဒသခံ ဦးသန္းထြန္းကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာခ်ိတ္ဆက္၍ မၾကာမီ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႔ရွိ ေနအိမ္တိုင္းတြင္လည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာတန္းမ်ားေရးသား ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၁၈ ရက္က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႔၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီညီလာခံတြင္ ႏွစ္ဖက္ လူ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္ အျငင္းပြား ေနသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ေရွာင္လႊဲ၍ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကို “ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္” ဟု ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းရန္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မုိးထြန္းက ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစ မည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည့္ စကားလံုးမ်ား ေရွာင္ရွားသံုးႏႈန္းၾကရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 7Day Daily အား ေျပာၾကားထားဖူးသည္။

ထို႔အျပင္  ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ “႐ိုဟင္ဂ်ာ” ဟုသံုးႏႈန္းမႈကို ေရွာင္ရွားၾကရန္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို တိုက္တြန္းထားသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply