ေပါက္ေတာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းက်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔႕ျဖိဳးေရး ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈) နာရီ အခ်ိန္က ေလာကထိပ္ပန္ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရား ဓမၼာရံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းထြန္း (အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္) ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ (၃)ဦး ႏွင့္ ျမိဳ႔မိျမိဳ႔ဖ ဦးသာစိန္မွ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးအစီအစဥ္အရ အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ ျမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက (၄၇) မဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေစာလွေမာင္ က (၃၂) မဲျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး အျဖစ္ ေဒၚေအးေအး က (၂၈) မဲျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၁၂)ဦးႏွင့္ အရန္ ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးတို႔ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ သဘာပတိ ဦးသာစိန္က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာႀကားကာ အစည္းအေဝးကို ေန႔လည္ (၂) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

One Direction


Leave a Reply