ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (နာယက) တာခ်ီလိတ္ခရို္င္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္ (နာယက)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ (နာယက) ဦးေအာင္သန္းထြဋ္သည္ ဇြန္လ (၂၂) ရက္ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ တာခ်ၤီလိတ္ၿမိဳ႔၊ မကားဟိုခမ္းရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီရံုးသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္း၊ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုစံ၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေရႊထြန္းႏွင့္ ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/အုပ္စု စည္းရံုး ေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၄၅)ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပါတီနာယက ဦးေအာင္သန္းထြဋ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္း၊ ခရိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုစံ၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေရႊထြန္း၊ တာေလ စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ ဦးေအာင္ထန္တို႔မွ နယ္ေျမအေျခအေနမ်ား တင္ျပျခင္း ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေန႔လည္(၁၃း၃၀)တြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွ္ိသည္။


Leave a Reply