ဇီးကုန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းႏွင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရး က်င္းပ

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(အေနာက္ပိုင္း)၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ (၂၂) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႔နယ္၊ ရပ္/ေက်းပါတီ (၃၄) အုပ္စုကိုယ္စားျပဳ ပါတီဝင္ေကဒါမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီက ဇီးကုန္း ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီအား ျပန္လည္ျပင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၁၅)ဦးႏွင့္ အရံေကာ္မတီဝင္ (၁၅)ဦး အား ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Soe Aung


Leave a Reply