သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာ စုံညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ဇြန္လ (၂၁) ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီ အခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပခဲ့သည္။

Tha Yet Chaung6 Tha Yet Chaung7

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစိုးေထြး၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေ၀၊ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးျမင့္ေ၀ တို႔အား အသီးသီးေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာဇာ


Leave a Reply