ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႔ႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ အမည္ရွိ website လႊင့္တင္မည္

ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ (Open Hllutaw) ဟု အမည္ေပးထားေသာ website တစ္ခုကို လာမည့္ဇူလုိင္အတြင္း လႊင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

13442310_481536498716397_6359844057802119553_n

အဆုိပါပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ (Open Hllutaw) website လႊင့္တင္ႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ (OMI)ႏွင့္ ျမန္မာ့ပဥၥမ မ႑ဳိင္ တုိ႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း website လႊင့္တင္ႏုိင္ေရး အဓိက ေဆာင္ရြက္သူ ကိုစုိးလင္းထြဋ္ကေျပာသည္။

ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ website တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔သုံးစြဲေနေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္လိပ္စာ မ်ား ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ ဒီ website ေပၚကေန တုိက္႐ုိက္ ထိေတြ႔ႏုိင္ ေအာင္ေပါ့။ ဒီမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြကလည္း သူတုိ႔လုိအပ္ခ်က္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြသိေအာင္လုိ႔ ေရးလုိ႔ရေအာင္ရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ၀င္ၾကည့္ၿပီး သိရွိေအာင္လုပ္သြားမွာပါ’’ ဟု ကိုစုိးလင္းထြဋ္ ကေျပာသည္။

ဇူလုိင္လအတြင္းလႊင့္တင္မည့္ ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ (Open Hllutaw) တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္ေရအက်ဥ္းႏွင့္ လိပ္စာမ်ား ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္၌ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆက္လက္ ထည့္သြင္းရန္ ရွိေနသည္။

အဆုိပါ website မလႊင့္တင္မီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း အြန္လိုင္းအသုံးျပဳကာ ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ website မွ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ (OMI) website ရွိေနၿပီး အဆုိပါ website ၌ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏အခန္းက႑၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply