ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ ပစ္ခတ္လာႏိုင္ေျခအတြက္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ကို တပ္လွန္႔ထား

61649644984

Musudan ဒံုးက်ည္ တင္ေဆာင္ထားသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ထရပ္ကားတစ္စီး။

 

ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒံုးက်ည္ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္အတြက္ ဂ်ပန္တြင္ သတိေပး တပ္လွန္႔မႈ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အရာရွိႀကီး အခ်ိဳ႕က ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ကို တပ္လွန္႔ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခတြင္ ဒံုးခြင္းဒံုး စနစ္မ်ားကို အသင့္ျပင္ထားကာ ဂ်ပန္ပိုင္နက္သို႔ ဦးတည္လာသည့္ မည္သည့္ မသကၤာဖြယ္ အရာဝတၳဳကိုမဆို ပစ္ခ်ရန္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎တို႔၏ တာလတ္ပစ္ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ တစ္ခုကို အေ႐ွ႕ဘက္ ကမ္းေျခေဒသသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ ပစ္ခတ္မည့္ အလားအလာ မျမင္ေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား၏ ယြန္ဟပ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယခင္ကလည္း ဂ်ပန္ပင္လယ္ဘက္သို႔ ခ်ိန္ရြယ္ကာ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား စမ္းသပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဇန္နဝါရီလက ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စတုတၳေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးကတည္းက အဆိုပါ ေဒသတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တာလတ္ပစ္ Musudan ဒံုးက်ည္တစ္စင္းကို ဂ်ပန္ဘက္ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။ ေမလအတြင္းက လည္း Musudan တစ္စင္းကို ေျမာက္ကိုရီးယားက စမ္းသပ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ထိုစဉ္ကလည္း ဂ်ပန္သည္ ၎တို႔၏ စစ္တပ္ကို အသင့္အေနအထား တပ္လွန္႔ထားခဲ့ဖူးသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဧၿပီလကလည္း Musudan ဒံုးက်ည္မ်ားကို သံုးႀကိမ္ စမ္းသပ္ခဲ့သည့္တိုင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးဟု အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေထာက္လွမ္းေတြ႕ရွိသည့္ အခါတိုင္း ၎တို႔၏ ဒံုးခြင္းဒံုး စနစ္မ်ားကို တပ္လွန္႔ ျပင္ဆင္ထားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

-Ref: Reuters


Leave a Reply