ေျမာက္ဦးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းက်င္းပ

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း ကို ဇြန္လ (၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းေရႊ (ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔နယ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္) မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Myauk Oo1

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ ၿမိဳ႔နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ေဆြးေႏြးျပဳစုထားေသာ စာတမ္းဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝမွ ၿမိဳ႔နယ္ညီလာခံက်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမွာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ လက္ရွိၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဝင္ မ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေမာင္လွေဝ၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးလွေက်ာ္ထြန္းတို႔အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။

၎ေနာက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရေသာ ၿမိဳ႔နယ္ဥကၠ႒မွ ေက်းဇူးတင္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးမွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားကာာ ေန႔လည္ ၂ နာရီခြဲတြင္ အခမ္းအနား အား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Nay Cho Thway


Leave a Reply