သီေပါတြင္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ၏ ပါတီျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းေဝးကို ယခုလ ၁၁ ရက္ နံနက္၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး ၿဖိဳးသီဟခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

Thi Paw

မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ ၿမိဳ႕နယ္နာယကႀကီးမ်ား၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္းဦး၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာစည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႕ဝင္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္းဦးက ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္၍ ပါတီေကာ္မတီဝင္ေလာင္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ၾကရာ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းခင္ေမာင္ေရႊ၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးညီညီေထြးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္အသစ္ငါးဦးပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္ခံပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ဗဟိုေကာ္မတီ မွ တာဝန္ခန္႕အပ္လႊာမ်ားေပးအပ္ၿပီးေနာက္ သဘာပတိမ်ားေရွ႕ေမွာက္ တြင္ သစၥာအဓိ႒ာန္ရြတ္ဆိုကာ အခမ္းနားကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

Union daily


Leave a Reply